Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa

Grant na monitoring powietrza

Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa otrzymało grant 5000 zł na budowę systemu monitoringu jakości powietrza w Żegiestowie. Chodzi o pomiar stężenia pyłów zawieszonych (czyli PM1, PM2,5 oraz PM10).
Planowane działania zakładają instalację 4 czujników z odczytami na bieżąco na samych urządzeniach, serwisach www oraz za pomocą aplikacji na smartfony. Jeden z czujników już od kilku lat działa na Łopacie Polskiej.

Szczegóły wkrótce. Planowanie uruchomienie przed sezonem grzewczym 2020/2021.