Źródło św. Anny

Żródełko wody mineralnej wypływające przy kościele w Żegiestowie Wsi (dawniej była to cerkiew greckokatolicka).
Legenda mówi, że wytrysnęło ono podczas ceremonii poświęcenia cerkwii w 1928 roku. Według ówczesnych mieszkańców Żegiestowa woda miała pomagać na schorzenia oczu. Właściwości wody nigdy nie były potwierdzone badaniami.
Od samego początku żródełko było obudowane kamienno-drewnianą kapliczką.

Smreczynowa dziura

Inaczej Smocza Jama, Jaskinia Zubrzycka.
Naturalna jaskinia o głębokości ok. 17 metrów, położona w Żegiestowie niedaleko granicy z sąsiednim sołectwem Zubrzyk.
Po raz pierwszy opisana w 1976 roku. Przez długi czas wejście było zagruzowane a jaskinia niedostępna. Dopiero w 1994 r. dwóch pasjonatów pokonali zawalisko i opisali Dziurę wykonując także szkic wnętrza.

Kamień Wandy

W bukowym lesie nad główną szosą między Wiktorem a Zdrojem, mniej więcej powyżej kapliczki „Uzdrowienie Chorych”, przy ścieżce z Andrzejówki do Zimnego Potoku znajduje się charakterystyczna, wystająca z ziemi skała w kształcie kilkumetrowej kolumny. U jej stóp jest Kamień Wandy.
Nazwa owego kamiennego bloku wzięła się od umieszczonego na nim napisu „Wando kocham”. Historia Kamienia sięga lat 30-tych XX w., kiedy uzdrowisko Żegiestów było znane i chętnie odwiedzane przez kuracjuszy.

na podst. oprac. Agnieszki Spiechowicz

Ruiny starej cerkwi

Pierwsza świątynia w Żegiestowie powstała w 1600 roku. Była to unicka cierkiew wraz z parafią (tzw. popostwem). Typowa dla łemkowszczyzny skromna, drewniana konstrukcja spłonęła 23 lata po konsekracji. Źródła podają, że nowa, murowana z kamienia cerkiew powstała niebawem, a poświęcono ją w pażdzierniku 1770 r (?) a niedługo potem świątynię powiększono. Obok cerkwii znajdował się cmentarz.
Świątynia nie przetrwała do dzisiaj. W Żegiestowie Wsi można zobaczyć jej ruiny wraz z nagrobkiem ostatniego swiaszczennika - Anny Prisłopskiej.

Zobacz w Google maps.

Ścieżka ornitologiczna

Przepiękna, malownicza ścieżka przyrodnicza biegnie dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa.
Dziesięć tablic informacyjnych pozwoli poznać wybrane gatunki ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki, na terenie którego założono Popradzki Park Krajobrazowy i Ostoję Popradzką (PLH120019), będącą częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Ścieżka może być nie lada gratką dla osób interesujących się przyrodą i ptakami w szczególności. Nigdzie na terenach miejskich nie ma okazji tak bliskiej styczności z ptakami i rzeką. Szczególnie warto przejść ścieżką w okresie wiosennym (kwiecień - czerwiec), wtedy śpiewy ptaków są szczególnie intensywne.