Jerzy jędrys (ze zmianami red.)

Zebranie wiejskie

Na zebraniu wiejskim 18 marca 2018 r. w szkole w Żegiestowie przedstawiono dokonane i planowane inwestycje w Żegiestowie oraz przegłosowano zmiany w statucie Sołectwa. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Muszyny Jan Golba, który z uznaniem wyraził się o działaniach podejmowanych przez naszą społeczność.