Lidia Łukasik

Klub Aktywnego Seniora

Fundacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała dofinansowanie w konkursie ASOS 2018 na realizację projektu Klub Aktywnego Seniora.
Projekt przewiduje integrację wewnątrz- i międzypokoleniową poprzez wspólne działania ludzi starszych 60+ oraz dzieci w wieku 7-12 lat będącymi  mieszkańcami Żegiestowa oraz okolic. Wspólne działania będą mały na celu łączenie pokoleń i pokazywanie możliwości twórczego spędzania czasu i aktywnej integracji, jak również wzajemne uczenie się od siebie. Będą one obejmowały różnorodne formy aktywności: aktywność kulturalną (wyjazdy do teatru, kina, filharmonii), sportowo-rekreacyjną, warsztaty kulinarne, zajęcia teatralne i komputerowe, które pozwolą na rozwijanie różnorodnych zainteresowań i pasji. Pomysł na działania projektowe zrodził się w trakcie wspólnych spotkań w ramach realizacji projektu Uniwersytet Wolnego Czasu realizowanego w 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Bliższe informacje w Bibliotece Publicznej w Żegiestowie.