Greg Marsden

Akademia małego inżyniera

Fundacja Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie otrzymała grant od UMiGU nieco ponad 2500 zł na zakup zestawów robotów na zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej.