Greg Marsden

Jakość powietrza

Czujnik jakości powietrza znowu działa! Po miesięcznej przerwie wznawiamy monitoring powietrza w Żegiestowie. Na naszej stronie jest widżet Powietrze aktualizowany na bieżąco. Czujnik zainstalowany jest na Łopacie Polskiej.
Więcej o czujniku.