Bożena Szcepaniak

Biblioteka w Żegiestowie

Początek roku 1956 okazał się dla społeczności żegiestowskiej pomyślny – z inicjatywy Gromadzkiej Rady Narodowej rozpoczęła swoją działalność Gromadzka Biblioteka Publiczna w Żegiestowie. Już wcześniej Gminna Biblioteka w Muszynie udostępniała mieszkańcom Żegiestowa swoje zbiory, stworzyła nawet dla nich specjalny punkt biblioteczny. Teraz podzieliła się swoim księgozbiorem i oprócz książek z punktu (około 147 woluminów) – oddała na użytek nowej biblioteki około 210 tytułów. O kolejny przydział zatroszczyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu – dzięki jej wsparciu, w księdze inwentarzowej przybyło 217 tomów.
Jak się wkrótce miało okazać, że pomysł z utworzeniem nowej biblioteki stał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo już pod koniec 1956 roku świeżutka biblioteka liczyła około 845 woluminów, a w kolejnym aż 1043. Wraz z rosnącym księgozbiorem, przybywała liczba czytelników, do setki stałych czytelników z poprzedniego punktu dołączyło jeszcze 36 osób (łącznie po roku 1956 było ich 136), a w następnym roku było już ich 175.


Lokal biblioteki w latach 1956 - 1966 mieścił się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Na cele biblioteczne przeznaczono wtedy mały pokoik o powierzchni
11,6 m3. W 1966 r. biblioteka, na okres tymczasowy, została przeniesiona do remizy strażackiej, by wreszcie w roku 1974 wrócić do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.
Gromadzka Biblioteka Publiczna, czynna w poniedziałki, środy i piątki, obsługiwała nie tylko mieszkańców wsi, ale także przyjezdnych kuracjuszy i wczasowiczów, którzy licznie odwiedzali Żegiestów, zatrzymując się w gościnnych kwaterach prywatnych, oraz w domach sanatoryjno-wczasowych takich jak: „Zosieńka”, „Ruczaj”, „Ciżemka”, „Hanka”, czy „Żorlina”.
Pierwszym kierownikiem biblioteki została, obsługująca już wspomniany punkt biblioteczny, pani Bronisława Dymnicka.
Miałam zaszczyt poznać panią Bronię w roku 1990, gdy już była na emeryturze, ale sprawy biblioteki były dla niej wciąż bliskie i ważne.
Urodziła się we Lwowie w 1913 roku, tam pracowała miedzy innymi w przedszkolu, oraz jako wychowawczyni w internacie dla chłopców i dziewcząt. W marcu 1945 roku opuściła Lwów i zamieszkała w Krakowie. Różne koleje losu sprawiły, że w 1949 roku przeniosła się wraz z rodziną do Żegiestowa. W latach 1953-1955 prowadziła punkt biblioteczny we wsi, w roku 1956 została kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, a od roku 1974 kierowała filią biblioteczną. Pracy w bibliotece poświeciła 32 lata swojego życia. Pamiętam ją jako niezwykle ciepłą, serdeczną, pełną pogody ducha kobietę, która zawsze miała w zanadrzu lwowską opowieść lub ułożony przez siebie wiersz. Pasja, zaangażowanie i miłość, z jaką traktowała książki i zawód bibliotekarza, sprawiły, że stała się ważną postacią dla społeczności żegiestowskiej.
Pani Bronisława zmarła 5 lutego 2000 roku.
Lata1956-1974, to lata rozkwitu biblioteki. Na przekór ciężkim warunkom lokalowym,
księgozbiór systematycznie się powiększał, a nowych czytelników wciąż przybywało. Pod koniec 1973 roku liczba woluminów w bibliotece wynosiła 7772, a liczba czytelników miejscowych wzrosła aż do 843 osób.
Gromadzka Biblioteka Publiczna w Żegiestowie prowadziła aktywną działalność kulturalną, organizowała dla swoich czytelników wystawy i kiermasze książek, spotkania autorskie min. z pisarzami Tadeuszem Nowakiem, Tadeuszem Kudlińskim, Janem M. Gisgesem.
Dla uczniów biblioteka wprowadziła cykle lekcji bibliotecznych, konkursy, wyświetlanie i czytanie bajek, a także stworzyła małą, dziecięcą grupę teatralną.

Po zmianach administracyjnych w 1974 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Żegiestowie została przekształcona w filię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Muszynie.
Jako filia posiadała trzy punkty biblioteczne: w Andrzejówce, w Miliku i w Klubie Rolnika w Żegiestowie Wsi.
Biblioteka w dalszym ciągu zajmowała lokal, o powierzchni 25 m2, w budynku dawnej Gromadzkiej Rady Narodowej. W tym samym budynku mieściły się dwie klasy szkolne. Jedna z nich, w 1986 roku została przeniesiona do innego budynku, a wolny pokój przyznano bibliotece. Wypożyczanie książek odbywało się przez pięć dni w tygodniu, a w sąsiednich punktach bibliotecznych dwa razy w tygodniu.
Pani Bronisława Dymnicka kierowała filią do 1985 r. Następnie, funkcję kierownika biblioteki objęła pani Renata Kopacz i pełniła ją do roku 1990.
Biblioteka współpracowała ze szkołą podstawową, prowadziła działalność informacyjną skierowaną do czytelników przyjezdnych, których wówczas w Żegiestowie nie brakowało. Zafascynowani pięknem i spokojem tego zakątka, wczasowicze i kuracjusze przyjeżdżający do Żegiestowa, licznie odwiedzali bibliotekę. Zaś wszystkie prężnie działające domy wczasowe i sanatoryjne – Dom Zdrojowy, „Prometeusz”, „Wiktor”, „Żorlina”, „Zosieńka”, „Ruczaj”, „Ciżemka”, „Hanka”, „Warszawianka” i inne – otrzymywały od biblioteki informacje o godzinach pracy wypożyczalni i zasadach wypożyczania książek nowym czytelnikom.
W 1979 roku przestał działać punkt biblioteczny w Klubie Rolnika we wsi, a w 1986 roku punkt biblioteczny w Andrzejówce. Punkt w Miliku, prowadzony przez pana Czesława Tischnera zakończył swoją działalność w 1991 roku.
W marcu 1987 roku żegiestowska biblioteka otrzymała nowy lokal o powierzchni 80 m2, na parterze budynku nr 44 - w Żegiestowie Wsi. Zmieniło się także kierownictwo biblioteki. W kwietniu 1991 roku funkcję kierownika filii objęła pani Bożena Szczepaniak.

Biblioteka w dalszym ciągu aktywnie współpracowała z miejscową szkołą i przedszkolem, prowadziła zajęcia biblioteczne, organizowała konkursy, wystawy rysunków, dziecięce spotkania dyskusyjne o książkach. Z usług biblioteki korzystali także przyjezdni, których z roku na rok, niestety, było coraz mniej. Ten przykry fakt związany był bezpośrednio ze stopniowym zamykaniem domów sanatoryjnych i wczasowych na obszarze całego Żegiestowa.
Lata 1990-2000 były dla biblioteki niezwykle ciężkie. Nowo wyremontowany budynek, nie posiadał sprawnego ogrzewania, co w połączeniu z brakiem izolacji poziomej, spowodowało zawilgocenie części księgozbioru. Poważnym problemem, narażającym mienie biblioteki na zniszczenie, były powtarzające się kilkakrotnie zalania lokalu, w tym najgroźniejsze we wrześniu 1991 roku.
Wydarzenia te nie sprzyjały sprawnemu funkcjonowaniu biblioteki, której dalsza działalność stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Jedynym rozwiązaniem tego problemu było znalezienie nowego lokalu dla potrzeb filii.
I tak oto, 1 września 2000 roku, biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Żegiestowie Wsi. Do chwili obecnej zajmuje lokal składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 50 m2. Na koniec roku 2007 zbiory biblioteki liczyły 14500 książek.
Filia współpracuje z biblioteką szkolną, organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, prowadzi małą galerię rysunkową.
Wszystkich zainteresowanych działalnością biblioteki zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.biblioteka.muszyna.pl, odnajdą tam Państwo informacje o konkursach, planowanych dziecięcych wystawach, a przede wszystkim bogatą fotogalerię.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16.
tel. 18 471 72 13