Greg Marsden

Czujnik jakości powietrza

Czujnik jakości powietrza działa! Monitoring powietrza w zdrojowej części Żegiestowa. Na naszej stronie jest widżet Powietrze aktualizowany co ok. godzinę. Czujnik zainstalowany jest na Łopacie Polskiej.
Mierzony jest poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Dodatkowo wyliczany jest Indeks Jakości Powietrza (im mniej tym lepiej, najlepiej 0).

Czujnik został zakupiony wspólnie przez Pensjonat Zosia, sanatorium Wiktor oraz firmę splywpopradem.pl.

Pełne pomiary dostępne są w czasie rzeczywistym na stronie http://looko2.com/tracker.php?lan=&search=18FE34CC926E. Osoby spacerujące na Łopacie Polskie mogą na bieżąco zaobserwować stan jakości powietrza - czujnik świeci kolorem odpowiadającym Indeksowi Jakości Powietrza.

Kolor Indeks Jakości Powietrza Opis
   0 - 1
Bardzo dobry
Jakość powietrza jest dobra. Zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia. Idealne warunki do aktywności na zewnątrz.
   1 - 3
Dobry
Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko.Warunki bardzo dobre dla aktywności na zewnątrz.
   3 - 5
Umiarkowany
Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre dla aktywności na zewnątrz.
   5 - 7
Dostateczny
Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko, które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczają symptomów takich jak kaszel czy podrażnienie gardła.
   7 - 10
Zły
Jakośc powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz.
   10 -
Bardzo zły
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.