Greg Marsden

Stacja pogodowa w Żegiestowie

Automatyczna stacja pogodowa w Żegiestowie stanowi własność Szkoły Podstawowej i tam jest zainstalowana. Stacja mierzy wiele parametrów m. in. temperaturę, wilgotność, wiatr i ciśnienie. Na wykresach prezentowane są również dane statystyczne. Odczyty ze stacji są uaktualniane co 10 minut. 

Pełne dane z wszystkich czujników stacji oraz dane statystyczne dostępne są w czasie rzeczywistym na stronie http://infomet.nazwa.pl/meteo/zegiestow/gauges.htm.